Novinky

Začátek nového upisovacího období a výsledky úpisu Dluhopisů Republiky s datem emise 1. 7. 2019

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Dluhopis Republiky
  • Dluhopisy
  • Emise dluhopisů
  • Veřejný sektor
  • Státní dluhopisy

Dnes začíná upisovací období emisí Dluhopisu Republiky, zájemcům o státní dluhopisy jsou od 1. 7. 2019 do 13. 9. 2019 nabízeny tři typy státních dluhopisů. Zároveň dnes byly připsány na majetkové účty občanů emise Dluhopisu Republiky v celkové jmenovité hodnotě 5 376 936 308 Kč upsané v předchozím upisovacím období.

V rámci ohlášeného pokračování projektu přímého prodeje dluhopisů občanům budou od dnešního dne nabídnuty tři typy státních dluhopisů, a to reinvestiční, proti-inflační a nově nabízený fixní státní dluhopis. Upisovací období emisí Dluhopisu Republiky bylo stanoveno od 1. července 2019 do 13. září 2019 s datem vydání emisí Dluhopisu Republiky dne 1. října 2019.

Výnos fixního dluhopisu je pevně stanoven na 1,50 % v každém roce, zatímco výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % p. a. Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu a pro následující úpis byl stanoven ve výši 1,62 %.

Všechny tři emise Dluhopisu Republiky jsou splatné v době do 6 let od data emise a jejich výnos bude reinvestován jednou ročně do stejné emise dluhopisů. Dluhopis si mohou objednávat pouze fyzické osoby, a to nepřetržitě každý den. Minimální výše jedné objednávky je 1 000 kusů dluhopisů. Maximální počet kusů dluhopisů, které může jedna osoba celkem během upisovacího období objednat, je stanoven na 5 mil. kusů pro jednotlivý typ Dluhopisu Republiky.

Reinvestiční dluhopis, již dobře známý z předchozích upisovacích období, je opět možné pořídit jak na vybraných pobočkách Československé obchodní banky, tak i prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu. Proti-inflační dluhopis a fixní dluhopis je možné pořídit výhradně prostřednictvím elektronického přístupu. Novinkou tohoto upisovacího období je možnost zřízení elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, podáním žádosti o jeho zřízení, bez nutnosti nákupu státních dluhopisů prostřednictvím distributora.

K dnešnímu datu byly rovněž připsány na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 18. března 2019 do 14. června 2019, Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 5 376 936 308 Kč.

Občané za uplynulá tři upisovací období již upsali dluhopisy za 9,2 mld. Kč. Podíl Spořicích státních dluhopisů vydávaných v letech 2011 – 2014 a Dluhopisu Republiky na celkovém státním dluhu tak dosahuje 0,7 %. V absolutních číslech se jedná o 11,8 mld. Kč. Opět se potvrdilo, že největší zájem o tento konzervativní způsob zhodnocení svých úspor mají zejména občané vyššího věku, 65 % upisovatelů Dluhopisů Republiky je starší 50 let.

Doporučované

Nejčtenější