Novinky

Dnes končí třetí upisovací období

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Dluhopis Republiky
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Dluhopisy
  • Veřejný sektor

Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat dnes do půlnoci, tj. 23.59 hodin prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovní doby na vybraných pobočkách Československé obchodní banky, a. s. (ČSOB, a. s.).

Zájemci o státní dluhopisy mohou žádat o úpis Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 III, FIX %, nebo Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025, CPI %. Proti-inflační dluhopis lze pořídit výhradně prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, zatímco Reinvestiční dluhopis lze pořídit i na vybraných pobočkách ČSOB, a. s.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů je nutné uhradit tak, aby do 17. 6. 2019 byly peněžní prostředky připsány na platebním účtu k tomu určeném. V opačném případě se žádost o úpis stane neplatnou. Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě sjednání na pobočce ČSOB, a. s., je potřeba cenu upisovaných dluhopisů uhradit na platební účet ČSOB, a. s., v případě podání žádosti o úpis prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu se úhrada provádí na platební účet Ministerstva financí.

V souvislosti se skončením třetího upisovacího období uspořádá Ministerstvo financí ve čtvrtek 20. června 2019 tiskovou konferenci, během níž bude vyhodnocena pilotní fáze projektu Dluhopis Republiky a také sděleny bližší informace o pokračování prodeje státních dluhopisů občanům. Podrobnosti k připravované tiskové konferenci budou zveřejněny v předstihu během příštího týdne.

Nejčtenější