Novinky

Dnes končí čtvrté upisovací období Dluhopisu Republiky

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Dluhopisy
  • Ministerstvo financí
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Veřejný sektor
  • Dluhopis Republiky

Dnes končí čtvrté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Žádost o úpis aktuálně nabízených emisí Dluhopisu Republiky je možné podat dnes do půlnoci, tj. 23.59 hodin prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovní doby na vybraných pobočkách Československé obchodní banky, a. s. (ČSOB, a. s.).

Zájemci o státní dluhopisy mohou žádat prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu o úpis všech nabízených emisí Dluhopisu Republiky, tj. Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 IV, FIX %, Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 II, CPI %, nebo Fixního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025, 1,50 %. Reinvestiční dluhopis lze pořídit rovněž na vybraných pobočkách ČSOB, a. s.

Výnos fixního dluhopisu je pevně stanoven na 1,50 % v každém roce, zatímco výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % p. a. Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu byl stanoven ve výši 1,62 % a koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu. Držitelé Dluhopisu Republiky mají možnost jednou ročně požádat v případě potřeby peněžních prostředků o předčasné splacení bez jakýchkoliv penalizací a bez ztráty nároku na výnos za období držby dluhopisu.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů je nutné uhradit tak, aby do 16. 9. 2019 byly peněžní prostředky připsány na platebním účtu k tomu určeném. V opačném případě se žádost o úpis stane neplatnou. Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě sjednání na pobočce ČSOB, a. s., je potřeba cenu upisovaných dluhopisů uhradit na platební účet ČSOB, a. s., v případě podání žádosti o úpis prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu se úhrada provádí na platební účet Ministerstva financí.

V pondělí 16. 9. 2019 budou na internetových stránkách Ministerstva financí uveřejněny informace k bezprostředně navazujícímu upisovacímu období Dluhopisu Republiky, které potrvá od 16. 9. 2019 do 20. 12. 2019.

Doporučované

Nejčtenější