Novinky

Blíží se konec třetího upisovacího období Dluhopisu Republiky

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Dluhopis Republiky
  • Spořicí státní dluhopisy
  • Dluhopisy
  • Veřejný sektor

V pátek 14. 6. 2019 končí třetí upisovací období emise Dluhopisu Republiky

V pátek 14. 6. 2019 končí třetí upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemci o státní dluhopisy si mohou do půlnoci, tj. 23.59 hodin dne 14. 6. 2019 pořídit Dluhopisy Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovního dne na pobočkách Československé obchodní banky, a. s. (ČSOB, a. s.).

Aktuálně lze podat žádost o úpis Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 III, FIX %, nebo Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025, CPI %. Reinvestiční dluhopis lze pořídit prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně na vybraných pobočkách ČSOB, a. s. Proti-inflační dluhopis lze pořídit výhradně prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu.

Cenu pořizovaných státních dluhopisů je nutné uhradit tak, aby do 17. 6. 2019 byly peněžní prostředky připsány na účtu, v opačném případě bude žádost o úpis stornována. Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na platební účet Ministerstva financí, v případě sjednání na pobočce ČSOB, a. s., na platební účet ČSOB, a. s.

Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje, že jednotlivým upisovatelům o Dluhopis Republiky nezasílá individuální výzvy k provedení platby a že upisovatelé rovněž nemusí čekat na doručení jakýchkoliv přihlašovacích údajů. Cena úpisu se hradí na základě údajů vyplněných v žádosti o úpis. Veškeré údaje potřebné k zadání platebního příkazu jsou upisovatelům, kteří podávali žádost o úpis prostřednictvím elektronického přístupu k majetkovému účtu, také k dispozici na úvodní stránce elektronického přístupu v sekci Přehled požadavků, po otevření odkazu u zadaného Požadavku na úpis.

Doporučované

Nejčtenější