Novinky

Výsledky hodnocení primárních dealerů za 4. čtvrtletí 2016 až 3. čtvrtletí 2017

odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku
odbor 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Státní dluh
  • Primární dealer
  • Sekundární trh
  • Řízení státního dluhu
  • Zpráva o řízení státního dluhu České republiky
  • Soukromý sektor

Spolu se Čtvrtletní zprávou o řízení státního dluhu České republiky – 1. - 3. čtvrtletí 2017 uveřejňuje Ministerstvo financí výsledky hodnocení primárních dealerů za 4. čtvrtletí 2016 až 3. čtvrtletí 2017.

Metodika hodnocení je založena na kvantitativních kritériích výkonnosti na primárním a sekundárním trhu státních dluhopisů a její podrobnější popis je obsahem přílohy I Zprávy o řízení státního dluhu České republiky v roce 2016.

Maximální hodnocení každého primárního dealera může dosáhnout 100 bodů, přičemž toto skóre je počítáno na relativní bázi. Činnost primárních dealerů je takto hodnocena čtvrtletně na základě tzv. APEI (Aggregate Performance Evaluation Index) definovaného v příloze I Dohody o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů vždy za čtyři po sobě následující hodnocená období, tj. kalendářní čtvrtletí, a Ministerstvo financí poté seznam prvních sedmi nejlepších členů skupiny primárních dealerů publikuje.

Hodnoceno bylo všech 10 primárních dealerů.

Pořadí Primární dealer Body
Celkové hodnocení za 4. čtvrtletí 2016 až 3. čtvrtletí 2017
1. PPF banka a.s. 69,7
2. KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a.s. 68,5
3. Citibank Europe plc 56,3
4. J.P. Morgan Securities plc 56
5. Société Générale / Komerční banka, a.s. 44,4
6. Erste Group Bank AG / Česká spořitelna, a.s. 39,4
7. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 31,9

 

Pořadí Primární dealer Body
Primární trh za 4. čtvrtletí 2016 až 3. čtvrtletí 2017
1. PPF banka a.s. 42,4
2. KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a.s. 32,8
3. J.P. Morgan Securities plc 30,9
4. Société Générale / Komerční banka, a.s. 25,8
5. Citibank Europe plc 25,1
6. Erste Group Bank AG / Česká spořitelna, a.s. 21,4
7. ING Bank N.V. 15,3

 

Pořadí Primární dealer Body
Sekundární trh za 4. čtvrtletí 2016 až 3. čtvrtletí 2017
1. KBC Bank NV / Československá obchodní banka, a.s. 35,7
2. Citibank Europe plc 31,2
3. PPF banka a.s. 27,3
4. J.P. Morgan Securities plc 25,1
5. Société Générale / Komerční banka, a.s. 18,6
6. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 18,6
7. Erste Group Bank AG / Česká spořitelna, a.s. 18

Doporučované

Nejčtenější