Novinky

Prezident republiky podepsal zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Rozpočtová odpovědnost
  • Legislativa
  • Hospodaření vládního sektoru

V minulém týdnu Poslanecká sněmovna přehlasovala zamítavý postoj Senátu k vládnímu návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a ke třem souvisejícím změnovým zákonům. Sněmovna rovněž přehlasovala zamítavé stanovisko Senátu k vládnímu návrhu zákona o sběru vybraných údajů pro monitorování a řízení veřejných financí. V pondělí 23. ledna 2017 zákon podepsal prezident republiky. Česká republika je tak opět blíže vyspělým zemím v oblasti rozpočtové odpovědnosti. Díky přijatým zákonům bude možné účinněji podporovat rozpočtovou kázeň a dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. „Přijetí zákona přispěje k účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti nakládání s veřejnými financemi,“ uvedl náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty Petr Pavelek.

Legislativní proces k zákonům o rozpočtové odpovědnosti probíhal doposud poměrně komplikovaně, ačkoliv jsou v převážné většině transpozicí směrnice Rady EU č. 85 z roku 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Návrh zákona obsahuje nové číselné fiskální pravidlo pro státní rozpočet a stání fondy, které v době recese bude ekonomiku podporovat a v období růstu snižovat dluh. Diskutované pravidlo pro územní samosprávné celky samozřejmě nezabrzdí žádné obecní financování, ovšem dohlédne na solventnost obcí, měst a krajů. Stejně tak, pokud by došlo k extrémnímu zadlužení celých veřejných financí, zákony obsahují dluhovou brzdu. Nad všemi pravidly by pak měla bdít nezávislá Národní rozpočtová rada.

Text zákona v neposlední řadě obsahuje celou řadu prvků, kterými se má zvýšit transparentnost nakládání s prostředky všech daňových poplatníků. Mimo jiné budou připravovány a publikovány střednědobé plány příjmů a výdajů, aby každý občan viděl nejenom u státního rozpočtu, kam „tečou jeho peníze“. Ministerstvo financí bude nově vypracovávat a předkládat vládě rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí a rozpočtové prognózy Ministerstva financí budou procházet nezávislým posuzováním.

Nejčtenější