Novinky

Ministr financí Ivan Pilný jednal se svým rakouským protějškem Hansem Jörgem Schellingem

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Ministr financí
  • Zahraniční sektor
  • Veřejný sektor
  • Rakousko

Ministři financí se sešli v době blížících se voleb v obou zemích. V Rakousku se předčasné volby do Národní rady konají v neděli 15. října, v České republice jsou řádné volby do Poslanecké sněmovny naplánovány na 20. a 21. října. Úvod jednání byl proto ve znamení debaty o předvolebních tématech. Za českou stranu se jednání dále zúčastnila Milena Hrdinková pověřená řízením sekce Mezinárodní vztahy a zástupce ředitele odboru Evropské unie Zbyněk Smetana. Hanse Jörga Schellinga doprovodil specialista na finanční trhy Bernard Perner a rakouský velvyslanec v České republice J. E. Alexander Grubmayr.

Hlavním tématem jednání bylo prohlubování hospodářské a měnové unie v EU, digitální trh a řešení některých souvisejících daňových otázek. Oba ministři potvrdili zájem a pokračující snahu o prosazení možnosti širšího uplatnění mechanismu reverse charge v rámci EU coby klíčového opatření v boji proti karuselovým podvodům na daních. Ivan Pilný navázal na dřívější jednání svého předchůdce Andreje Babiše s rakouským ministrem financí o reverse charge a diskutovali o možnostech společného jednání s Francií, která v rámci EU zůstává jediným oponentem českého návrhu. Oba ministři se bilaterálně informovali o svých postojích vzhledem k blížícímu se neformálnímu jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které se uskuteční 15. a 16. září v estonském Tallinu, kde se bude jednat právě o prohlubování Hospodářské a měnové unie a vztahu mezi eurozónou a ostatními členy EU. Ministr Schelling stejně jako ministr Pilný klade velký důraz na úzké vztahy států ve stejném regionu.

V neposlední řadě obě strany diskutovaly o Brexitu a shodly se na tom, že dosavadní progres ve vyjednáváních mezi EU a Velkou Británií je malý a jednání jsou pomalá. Česká republika i Rakousko jsou mezi zeměmi, které po Brexitu projevily zájem o přemístění Evropského orgánu pro bankovnictví z Londýna do svého hlavního města. Česká republika zastává názor, že je vhodné, aby EBA coby orgán pro celou EU byla nadále umístěna v zemi mimo eurozónu a chce stavět na oboustranně pozitivní zkušenosti s působením agentury GSA (Galielo) v ČR.

Nejčtenější