Novinky

Efektivní daňová politika je naším národním zájmem v oblasti financí

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Ministr financí
  • O ministerstvu
  • Veřejný sektor
  • Americká organizace daňových správ
  • Daňové změny
  • MOJE daně

Tak znělo hlavní poselství ministra financí Andreje Babiše účastníkům konference Český národní zájem, která se konala v prostorách Černínského paláce v Praze. Dalšími panelisty byli mj. ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, jeho náměstek Martin Tlapa, ministr zemědělství Marian Jurečka nebo guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Andrej Babiš doporučil při definování českého národního zájmu čerpat z vizionářské knihy Jana Antonína Bati Budujme stát pro 40 000 000 lidí. Za vhodnou inspiraci považuje zejména Baťova doporučení v podobě vybudování páteřní sítě železnic a dálnic, jednoduchého a funkčního daňového systému, strategické orientace na klíčové obory ve vzdělávání a odstranění zbytečné byrokracie.

Vytvoření efektivního a funkčního daňového systému je dlouhodobou prioritou ministra financí. „Tři roky, co jsem ve funkci, bojuju v Bruselu za to, abychom mohli v Česku využívat plošný reverse charge v boji proti daňovým únikům,“ zmínil Andrej Babiš systém přenesené daňové povinnosti, který chce využít v boji proti únikům a karuselovým podvodům na DPH. Celkový daňový únik na DPH (tzv. VAT gap) přitom představuje v ČR 80-90 mld. Kč a v EU zhruba 168 mld. eur ročně! „Evropská komise se jednostranně zaměřuje na opatření v oblasti korporátních daní a oblasti DPH se podle mě nevěnuje dostatečně. Mám podstatné výhrady vůči podobě, v jaké navrhl možnost využití reverse charge pan Moscovici,“ kritizoval český ministr financí parametry návrhu eurokomisaře pro měnové záležitosti. „Naším zájmem je pilotní projekt plošného reverse charge umožňující jeho široké využití!“

Jako další z priorit v daňové oblasti ministr financí zmínil chystaný projekt MOJE daně, na jehož přípravě intenzivně pracuje daňová sekce ministerstva a jehož základem má být nový přehledný zákon o dani z příjmu, který by měl nahradit zastaralou a 150krát novelizovanou normu z roku 1992. Za nutnost označil rovněž nahrazení prastarého Automatizovaného Daňového Informačního Systému. Tím přešel k druhé části svého vystoupení, ve které vybídl k inspiraci prvky moderních digitálních ekonomik po vzoru Estonska nebo Singapuru.

Nejčtenější