Novinky

Aktualizace podkladů týkajících se vyhodnocení CNS a RSCZ za rok 2016

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Vyhodnocení
  • Veřejný sektor
  • Veřejná správa
  • Hospodaření s majetkem státu
  • SMART Governance
  • Společný nákup

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí zahájili práce na zpracování souhrnné Zprávy o hodnocení centrálních nákupů státu a RS CZ za rok 2016, která bude následně předložena vládě.

Řídící subjekt (ústřední orgán státní správy) předává dle čl. VI. písm. j) Minimálních požadavků na provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek České republiky (příloha č. 1 usnesení vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 24) nejpozději do 28. 2. kalendářního roku, jenž navazuje na vyhodnocovaný kalendářní rok, Ministerstvu financí vyhodnocení fungování resortního systému centralizovaného zadávání dle náležitostí uvedených v čl. VII. těchto Minimálních požadavků.

K této povinnosti byly veškeré informace a metodické pokyny zveřejněny na následující internetové adrese:

Odkaz vede na webovou stránku, kde je uveden mj. i dokument Meziroční nárůst spotřebitelských cen v roce 2016 (kapitola Souhrn meziročního nárůstu spotřebitelských cen za vybrané komodity a měsíce roku 201X (vč. průměru za celý rok) pro účel výpočtu úspor).

Doporučované

Nejčtenější