Novinky

Veletrh práce: velký zájem o uplatnění na Ministerstvu financí

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • O ministerstvu
  • Personalistika MF
  • Personální politika

Personální odbor se na Profesia days setkal s velkým zájmem uchazečů o pracovní uplatnění na Ministerstvu financí. Nejpočetnější skupinu zájemců představovali studenti vysokých škol a absolventi, zejména fakult právního, ekonomického a veřejnosprávního zaměření. „Pracovníků s tímto typem vysokoškolského vzdělání hledáme nejvíce. Naše premiérové zastoupení na Profesia days proto považuji za velmi úspěšné. Zájem uchazečů o materiály a informace byl velký, sotva jsme si během akce stačily vydechnout,“ říká s úsměvem ředitelka personálního odboru Libuše Neščáková. Personalistky uchazečům vysvětlovaly hlavně postupy při přihlašování a výběrových řízeních dle zákona o státní službě a seznamovaly je s méně známými agendami, ve kterých se mohou na Ministerstvu financí uplatnit jako je sanace ekologických škod, dozor nad hazardem, informační a komunikační technologie nebo oblast mezinárodních vztahů.

Podle organizátorů se veletrhu celkově zúčastnilo zhruba 11 000 návštěvníků. Oproti loňskému roku má stoupající tendenci návštěvnost studentů. Některé školy dokonce na veletrh hromadně vypravily autobusy. Zejména studenti a studentky ekonomických oborů projevovali velký zájem o absolvování studijních praxí či stáží na ministerstvu. „Zájem studentů vítáme. Absolvovaná stáž představuje u výběrového řízení i u nástupu do služby oboustrannou výhodu. My díky stáži získáme představu o vlastnostech a schopnostech studenta, což můžeme později zohlednit při jeho nasměrování k přihlášce do výběrového řízení na stálé zaměstnance. Uchazeč se zase seznámí s pracovním prostředím a úkoly, které by ho jako stálého zaměstnance čekaly, při nástupu pak nejde zcela do neznáma,“ vysvětluje Neščáková.

Všichni zájemci o uplatnění se nadále mohou s dotazy obracet na oddělení 3005 – Výběrová řízení, které funguje jako konzultační kontakt na adrese vyberova.rizeni@mfcr.cz. Ministerstvo samotné hledá vzhledem k požadavkům vyplývajícím ze zákona o státní službě převážně uchazeče s vysokoškolským vzděláním, ostatní zájemce proto odkazovalo na nabídku volných míst ve Finanční správě a v Celní správě. Aktuální nabídka služebních a pracovních míst na Ministerstvu financí se nachází v sekci Volná místa.

Doporučované

Nejčtenější