Novinky

V Bruntále odhalili pamětní desku hrdiny protinacistického odboje Alfonse Kavalce

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Finanční správa
  • Celní správa
  • Veřejný sektor

Ve čtvrtek 20. října byla na průčelí Finančního úřadu v Bruntále slavnostně odhalena pamětní deska účastníka protinacistického odboje Alfonse Kavalce. Finanční úředník Alfons Kavalec během nacistické okupace spolupracoval s odbojovou organizací Obrana národa a za svou činnost byl v roce 1942 popraven.

Pietního aktu v den 74. výročí jeho popravy se zúčastnili náměstkyně ministra financí Alena Schillerová, generální ředitel Celní správy Milan Poulíček, zástupce generálního ředitele Finanční správy Jan Ronovský, starosta města Bruntál Petr Rys, dále zástupci Finanční správy, Celní správy a Klubu za starý Bruntál. Mezi přítomnými nechyběly ani obě Kavalcovy žijící praneteře Marta Pindurová a Dagmar Juřenová a jeho památce vzdal poctu i místní skautský oddíl.

„Dnešní den nám umožňuje na chvíli se zastavit a zamyslet se nad tím, jak bychom se zachovali v situaci, kdy bychom se museli rozhodnout, zda riskovat vlastní bezpečí a bezpečí své rodiny,“ uvedla při odhalení pamětní desky v Bruntále náměstkyně Alena Schillerová. „Velmi si vážím příkladů a obětí také všech dalších lidí, známých i neznámých, kteří se za těžkých dob rozhodli dle svých možností pomoci své vlasti.“

Alfons Kavalec byl před válkou ředitelem důchodkového úřadu v Bruntále (předchůdce dnešního Celního úřadu). Po Mnichovské dohodě byl odsunut do Klobouk u Brna, kde se na výzvu ředitele místní školy zapojil do odboje. Pomáhal ukrývat uprchlé válečné zajatce, materiálně i finančně podporoval rodiny zatčených i pozůstalých po českých vlastencích. Po svém zatčení gestapem a několika měsících výslechů převezen z Protektorátu do Berlína, kde byl 20. října 1942 popraven gilotinou.

V únoru 1946 mu prezident Edvard Beneš udělil Československý válečný kříž 1939 in memoriam. Ještě téhož roku mu pak město Bruntál udělilo čestné občanství a pojmenovalo po něm tamější ulici.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější