Novinky

Nejvyšší kontrolní úřad potvrzuje vyšší efektivitu řízení státního dluhu

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Nejvyšší kontrolní úřad
  • Státní dluh
  • Řízení státního dluhu
  • Ministerstvo financí

V loňském roce provedl NKÚ v období od května do listopadu kontrolní akci č. 15/13, jejímž cílem bylo prověřit způsoby správy státního dluhu a výdaje spojené s jeho financováním, přičemž kontrolovaným obdobím byl zejména rok 2014. Kontroloři konstatovali, že MF postupovalo v kontrolovaném období v souladu s právními předpisy, splnilo opatření přijatá k odstranění nedostatků zjištěných při předchozí kontrolní akci č.10/11 a i přes některé nedostatky se podle NKÚ správa státního dluhu zlepšila.

NKÚ také ocenil, ze MF provedlo optimalizaci tvorby a využívání rezervy peněžních prostředků, aby její neopodstatněná výše nezvyšovala nadále úrokové výdaje státního rozpočtu. „NKÚ tak potvrdil mé kroky v oblasti zefektivňování řízení likvidity statni pokladny, které vedly v letech 2014 a 2015 k úspoře úrokových výdajů o téměř 8 mld. Kč,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš.

Významnější pochybení NKU shledal v případě změn podmínek swapové transakce v období minulých vlád, za jejíž sjednaní v roce 2009 zodpovídají dnes již bývalí zaměstnanci MF.

Doporučované

Nejčtenější