Novinky

MF k přerušení projednávání zákona o řízení a kontrole veřejných financí ministrem Dienstbierem

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Legislativní rada vlády
  • Legislativní činnost MF
  • Kontrola
  • Zákon o finanční kontrole

Ministerstvo financí upozorňuje, že způsob, kterým dnes ministr bez portfeje a předseda legislativní rady vlády Jiří Dienstbier informoval o přerušení projednávání zákona o řízení a kontrole veřejných financí Legislativní radou vlády, byl vysoce nestandardní a vzbuzuje pochybnosti o nezávislosti a apolitičnosti aktuálního fungování LRV.

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí byl na dnešním jednání podpořen oběma zpravodaji LRV. V oblastech, kde neexistovala jasná shoda a převažovaly různé názory (a to i v rámci samotné LRV) samotní členové LRV konstatovali, že je potřeba respektovat názor předkladatele a jeho koncepci. Legislativní rada zároveň ocenila, že Ministerstvo financí v aktuálním návrhu a všude tam kde to bylo možné, připomínky LRV proti návrhu původnímu, zohlednilo a zapracovalo. LRV se shodla, že poté, co Ministerstvo financí návrh po konzultaci se zpravodaji na pracovním jednání 7. listopadu 2016 dopracuje, bude možné ho předložit vládě.

Následné politické prohlášení Jiřího Dienstbiera o přerušení projednávání a o údajné nekvalitní práci rezortu financí považujeme s ohledem na reálné dění při projednávání zákona na odborné úrovni za znepokojující. Ministerstvo financí chce věřit, že motivací tohoto prohlášení a stále zjevnější rozpor mezi odborným aparátem LRV a jeho předsedou, nejsou politické ambice Jiřího Dienstbiera. Takové jednání by totiž nevyhnutelně vedlo k diskreditaci Legislativní rady vlády jako důležitého a nezávislého poradního orgánu vlády v oblasti její legislativní činnosti.

Doporučované

Nejčtenější