Novinky

Informace o vydání novely oceňovací vyhlášky

oddělení 2602 - Oceňování majetku
oddělení 2602 - Oceňování majetku

Vydáno

  • Legislativa
  • Legislativní činnost MF
  • Veřejný sektor
  • Oceňovací vyhláška
  • Oceňování majetku

Ve sbírce zákonů dne 27. 12. 2016 (částka 180), vyjde vyhláška č. 443/2016 Sb., ze dne 19. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. ledna 2017.

Doporučované

Nejčtenější