Novinky

Celní veteráni uctili památku přednosty Emila Martince

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • O ministerstvu
  • Celní správa
  • Daňová a celní správa
  • Náměstek ministra pro daně a cla
Aktualizováno 3. 11. 2016 17:15
  • Zveřejněn medailon JUDr. Emila Martince

Při státním svátku vzniku Československa náleží vzpomínka i příslušníkům prvorepublikové finanční stráže, v letech 1936 – 1939 součásti Stráže obrany státu. Jednou z nejvýznamnějších osobností československého meziválečného celnictví byl Emil Martinec.

Česká a slovenská celní i daňová legislativa se dodnes inspiruje průkopnickým přístupem, který JUDr. Martinec uplatňoval. Přišel s rozdělením celní legislativy do dvou samostatných zákonů, z nichž jeden obsahuje samotný systém celního práva a základní instituty a druhý všechny potřebné parametry, sazby apod. Více v tiskové zprávě Celní správy ČR:

Tisková zpráva Celní správy České republiky

Dne 29. října 2016 se uskutečnila ve městě Horní Jelení (Pardubický kraj) při příležitosti oslav Dne vzniku samostatné Československé republiky vzpomínková slavnost na počest JUDr. Emila Martince, odborového přednosty Ministerstva financí První Československé republiky.

Slavnostní setkání uspořádal Východočeský klub celních veteránů ve spolupráci s celními úřady pro Pardubický a Královehradecký kraj a uskutečnilo se pod záštitou generálního ředitele Celní správy ČR. Ceremoniál se odehrál před budovou městského úřadu, kterou od roku 2011 zdobí pamětní deska této významné osobnosti československého celnictví.

Náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová ve svém projevu připomněla význam celoživotní práce doktora Martince. Vyzdvihla zejména jeho přínos v podobě velmi ceněného právního aktu, kterým byl Celní zákon č. 114/1927 Sb. Paní náměstkyně v doprovodu čestné jednotky Celní správy uctila památku doktora Martince položením květin k jeho pamětní desce.

„Doktor Martinec patřil mezi uznávané odborníky nejen v našich zemích, ale i v zahraničí, a zásadním způsobem se zasloužil o budování Československé republiky po roce 1918 v oblasti celnictví, přípravě systému ochrany celní hranice a významně se podílel na vytvoření vazeb nového československého státu v mezinárodním obchodu a na právní úpravě vztahů s ostatními státy. Martincův nadčasový přístup k přípravě prvního československého celního zákona – tedy rozdělení do dvou samostatných zákonů, z nichž jeden obsahuje samotný systém celního práva a základní instituty a druhý všechny potřebné parametry, sazby a podobně – představuje recept na vytvoření stabilního prostředí odolného vůči politickým vlivům a střídání vlád. V tomto ohledu jde o velmi nadčasové pojetí, které nám slouží jako inspirace při tvorbě daňového legislativy i dnes“, zmínila ve své řeči Alena Schillerová.

Za celní správu vzdal hold JUDr. Martincovi generální ředitel Milan Poulíček a ředitelé zúčastněných krajských celních úřadů. Pozvání přijal také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, zástupci celních a policejních veteránských klubů a další.

Odpolední vzpomínkovou slavnost u pěchotního srubu K-S 14 nedaleko Králík na Orlickoústecku uvedla sérií pochodových skladeb Dechová harmonie Letohrad. Čest příslušníkům finanční stráže, kteří statečně a odhodlaně bránili naši zemi a položili své životy při ochraně její hranice v letech 1938 a 1939, vzdali po zaznění státních hymen České a Slovenské republiky a čestné salvě všichni zúčastnění hosté.

Generální ředitel Celní správy České republiky plk. Milan Poulíček připomněl ve svém projevu historii Finanční stráže Republiky československé v jednotkách Stráže obrany státu.

„Celní správa České republiky, jíž zde dnes zastupuji, i její příslušníci a zaměstnanci věnují odkazu těchto dějinných událostí dlouhodobě velkou pozornost. Takových okamžiků v moderních dějinách českých zemí je třeba si vážit, připomínat si je, a stavět na nich potřebnou paměť národa jako poselství současným i budoucím generacím“, vyjádřil své přesvědčení plk. Poulíček.

Svými proslovy zaujali také starostka města Králíky, zástupce slovenské celní správy nebo ředitel Muzea K-S 14. V doprovodu čestné jednotky celníků následně položili zástupci jednotlivých složek věnce u hraničního sloupu, který zde symbolizoval státní hranici. Pietní akt zakončil trubač tóny Večerky prvorepublikové armády.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější