Novinky

Stanovisko Ministerstva financí k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci zdanění emisních povolenek

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Nejvyšší správní soud
  • Stanovisko
  • Regulace
  • Veřejný sektor
  • Daň
  • Emisní povolenka

Ministerstvo financí obdrželo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v jeho řízení o tom, zda uplatnění darovací daně z bezúplatného nabytí emisních povolenek v letech 2011 a 2012 respektovalo podmínky stanovené Směrnicí o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, podle které měly členské státy přidělit nejméně 90 procent povolenek zdarma.

Jedná se o velmi problematickou záležitost, která vznikla v letech 2010-2012 v období vlády Petra Nečase. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu představuje první rozhodnutí v této záležitosti, které Ministerstvo financí v současné době z právního a věcného hlediska analyzuje tak, aby mohlo stanovit další kroky. Ministerstvo financí usiluje o vyřešení situace s co nejmenším dopadem na státní rozpočet.

Zavedení předmětné daně bylo přijato v roce 2010 s účinností od 1. ledna 2011 a jejím předmětem bylo bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů v letech 2011 a 2012 v zařízeních pro výrobu elektřiny pomocí spalování paliv. Celkový výnos této darovací daně představoval v letech 2011 a 2012 7,4 mld. Kč. Ministerstvo financí je z důvodu uvalení darovací daně na emisní povolenky žalováno.

Doporučované

Nejčtenější