Novinky

Stanovisko MF k infringementu ke směrnici BRRD

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Evropská komise
  • Směrnice EU
  • Úvěrová instituce
  • Legislativa EU
  • Legislativa

Ministerstvo financí bere na vědomí rozhodnutí Evropské komise podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie za neprovedení transpozice Směrnice 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, (dále jen „Směrnice“) ve stanovené lhůtě.

Transpozice Směrnice do českého právního řádu bude zajištěna prostřednictvím návrhu zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a souvisejícího změnového zákona (dále jen „návrhy zákonů“). Návrhy zákonů jsou nyní projednávány Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky jako sněmovní tisky 536 a 537, proběhlo k nim již druhé čtení a v nejbližší době budou předloženy do třetího čtení. Po jejich schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky budou návrhy zákonů projednány ve lhůtě 30 dnů Senátem Parlamentu České republiky a následně postoupeny k podpisu prezidentu republiky.

Ministerstvo financí očekává, že legislativní proces bude dokončen do konce letošního roku 2015 a zákony nabydou účinnosti k 1. lednu 2016. Tím bude povinnost provedení transpozice Směrnice splněna.

Doporučované

Nejčtenější