Novinky

Schválení Statutu a Jednacího řádu Nadresortní koordinační skupiny pro centrální nákup státu

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • SMART Governance
  • Užitečné materiály
  • Společný nákup

Dne 27. 10. 2015 byl ministrem financí a ministrem vnitra schválen Statut a Jednací řád Nadresortní koordinační skupiny pro centrální nákup státu.

Statut NKS vymezuje působnost NKS a specifikuje pravidla pro členy NKS. Statutem je dále NKS oprávněna zřídit komoditní standardizační skupiny (KSS), a to zejména pro skupiny komodit, které jsou určené výše uvedeným usnesením vlády pro centrální nákup státu. Působnost a role těchto KSS je také vymezena Statutem NKS.

Jednací řád NKS vymezuje základní pravidla upravující průběh zasedání NKS a hlasování při jednáních. Dále nastavuje pravidla pro zveřejňování informací, a to nejenom ve vztahu k předkládání pravidelných zpráv ministrovi financí a vnitra, ale i ve vztahu k občanům.

Dokumenty lze stáhnout v sekci Organizace CNS.       

 

Doporučované

Nejčtenější