Novinky

Pozice MF k možnosti Řecka čerpat z Evropského mechanismu finanční stabilizace (EFSM)

oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol
oddělení 7401 - Komunikace s médii a protokol

Vydáno

  • Řecko
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Euro
  • Eurozóna
  • ECOFIN

Českou delegaci na Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie v úterý 14. července 2015 v Bruselu povede ministr financí Andrej Babiš. Kromě avizovaných bodů jednání je pravděpodobné, že se zde bude projednávat také informace z ranního jednání států eurozóny o možnosti využití prostředků EFSM Řeckem. To je v této chvíli jednou z diskutovaných variant, jak dočasně pomoci Řecku, než dojde ke schválení předpokládaného nového programu v rámci Evropského stabilizačního mechanismu (ESM). Finanční pomoc z EFSM se schvaluje kvalifikovanou většinou a má být vázána na přísné hospodářsko-politické podmínky. Dalším předpokladem je, že pomoc z EFSM by měla být poskytována v součinnosti s MMF.

Pozice Ministerstva financí je vůči poskytnutí pomoci EU28 Řecku skeptická a proto se staví zamítavě k poskytnutí dlouhodobé půjčky financované z EFSM. Česká republika bere na vědomí, že dle nového systému hlasování disponuje eurozóna kvalifikovanou většinou v Radě EU, mohla by tedy sama schválit půjčku z EFSM Řecku. Takový postup bychom však považovali za nešťastný i s ohledem na závěry Evropské rady z prosince 2010, podle nichž EFSM nemá být používán po červnu 2013.

EFSM byl založen na jaře 2010 nařízením Rady EU č. 407/2010 jako dočasný nástroj Evropské unie pro zajišťování její finanční stability. Prostřednictvím EFSM může EU poskytovat finanční pomoc formou půjček nebo úvěrových linek státům, které „z důvodu mimořádných událostí, jež nemohou ovlivnit, čelí vážným hospodářským nebo finančním obtížím nebo jsou z téhož důvodu takovými obtížemi vážně ohroženy“.

Finanční pomoc z EFSM je financována emisí dluhopisů, které Evropská komise jménem EU vydá na mezinárodních finančních trzích. Za splacení těchto dluhopisů ručí rozpočet EU. Pouze pokud by stát přijímající finanční pomoc z EFSM tuto pomoc nebo její část Komisi včas nesplatil, záruka rozpočtu EU by byla aktivována a EK by mohla požádat všechny členské státy EU (vč. ČR) o doplnění příslušných prostředků do rozpočtu EU podle jejich podílů na vlastních zdrojích rozpočtu. Podíl ČR na vlastních zdrojích rozpočtu EU činí cca 1,2 %.

Doporučované

Nejčtenější