Novinky

MF zveřejňuje přehled klíčových analytických ukazatelů jednotek státní správy za rok 2014

odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu
odbor 54 - Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu

Vydáno

  • KAU - Klíčové analytické ukazatele
  • Veřejný sektor
  • Monitoring

V sekci Finanční parametry výkonnosti hospodaření veřejné správy byl dnes zveřejněn aktualizovaný přehled klíčových analytických ukazatelů jednotek státní správy (KAU) za rok 2014.

Přehled zahrnuje tři základní ukazatele KAU pro 38 kapitol státního rozpočtu, a to mzdovou náročnost, provozní nákladovost a majetkovou nákladovost. Mzdová náročnost je dále členěna na interní (týkající se výhradně zaměstnanců v pracovním a služebním poměru) a externí (zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti). U majetkové nákladovosti se dále sleduje provozní nákladovost (tj. náklady na opravy a udržování) a energetická nákladovost (tj. náklady na elektrickou energii, vodu, teplo a plyn).

KAU umožňují porovnání stavu a vývoje nákladovosti účetních jednotek u jednotlivých kapitol státního rozpočtu, stavu mezi kapitolami navzájem a ve vztahu ke stanovenému normativu, který vychází z mediánu hodnot za roky 2010 až 2014. Současné hodnoty jsou srovnávány s předchozím rokem.

Analýza KAU poskytuje manažerský přehled a srovnání skutečných provozních nákladů jednotlivých účetních jednotek. Cílem analýzy je především identifikace možných provozních úspor a současně analýza představuje nástroj pro přesnější predikci budoucích výdajů státního rozpočtu.

 

Doporučované

Nejčtenější