Novinky

K organizaci centrálního nákupu státu

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • SMART Governance
  • Užitečné materiály
  • Společný nákup

Organizace centrálního nákupu státu

Usnesení vlády č.289/2015 o seznamu komodit určených pro standardizaci a o pravidlech pro centrální nákup státu bylo schváleno 22.4.2015. Toto usnesení vymezuje role jednotlivých subjektů (MF a MV jako centrálních zadavatelů státu; pověřujících zadavatelů; nadresortní koordinační skupiny a meziresortních standardizačních skupin) a stanovuje další postup. Účast organizací v centrálním nákupu státu bude dobrovolná.

Pro účely návrhu technického standardu byly Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí ustanoveny meziresortní Komoditní standardizační skupiny (KSS), do kterých jednotlivé resorty nominovali své zástupce. Pro koordinaci těchto skupin byla zřízena Nadresortní koordinační skupina (NKS) jako poradní orgán Ministerstva financí a Ministerstva vnitra. První jednání NKS proběhlo dne 17.6.2015, na konci června pak proběhlo první setkání jednotlivých KSS.

Ministerstvo vnitra 1.ICT komodity
Ministerstvo financí
2.Vozový park a pohonné hmoty
Ministerstvo financí 3. Kancelářské potřeby, kancelářská technika
Ministerstvo financí
4. Energie a správa budov
Ministerstvo financí
5. Doprava a ubytování

Všechny informace: SMART GOVERNANCE – CENTRÁLNÍ NÁKUP STÁTU – ORGANIZACE CNS

Nejčtenější