Novinky

Zahájení veřejné konzultace k využití diskrecí v nových evropských předpisech v oblasti kapitálového trhu

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Konzultace
  • Diskuze
  • Finanční trh
  • Kapitálový trh
  • Soukromý sektor
  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Legislativní činnost MF
  • Směrnice EU

Ministerstvo financí dne 19. srpna 2014 zahájilo veřejnou konzultaci k využití diskrecí ve směrnicích a nařízeních MiFID II, MiFIR, MAR, TD II a UCITS V. Tyto předpisy upravují různé oblasti kapitálového trhu a budou transponovány a adaptovány v zákonech, které Ministerstvo financí v současné době připravuje a které by měly nabýt účinnosti v letech 2015 a 2016. Konzultační materiál lze nalézt na webových stránkách Ministerstva financí.

Jedná se o klíčové předpisy v oblasti kapitálového trhu, kterými dochází k dalším posunům v oblasti harmonizace práva zemí Evropské unie. Rovněž se jimi harmonizuje oblast správního trestání. MiFID II upravuje zejména podnikání obchodníků s cennými papíry a organizátorů regulovaných trhů. Nově upravuje i tzv. poskytovatele služeb hlášení údajů (tj. schválený systém pro uveřejňování informací, poskytovatele konsolidovaných obchodních informací nebo schválený mechanismus pro hlášení obchodů), algoritmické obchodování (zejména to s vysokou frekvencí), poskytovatele investičních služeb ze zemí mimo EU a oblast správního trestání. Týká se i investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců obchodníků s cennými papíry. Kromě toho upravuje pravidla pro obchodní systémy, tj. regulované trhy, mnohostranné obchodní systémy (MTF) a organizované obchodní systémy (OTF). MiFIR upravuje zejména předobchodní a poobchodní transparenci, nově i ve vztahu k dluhopisům a derivátům. MAR upravuje zneužívání trhu (manipulaci s trhem, obchodování s využitím vnitřní informace a nedovolené zveřejnění vnitřní informace) a nahrazuje doposud platnou směrnici regulující tuto oblast. TD II novelizuje stávající směrnici a zejména nově upravuje možnost volby domovského členského státu, tzv. country-by-country reporting a oblast správního trestání. UCITS V nově harmonizuje odměňování osob rozhodujících o podstupovaném riziku, činnost depozitářů standardních fondů a oblast správního trestání.

Uvítáme všechny věcné připomínky, návrhy a podněty k tématům vymezeným v konzultačním materiálu. Tyto budou klíčovým podkladem při formulaci finální podoby výše uvedených národních předpisů, které budou ovlivňovat další fungování českého kapitálového trhu. Vyjádření je možno zaslat na adresu kapitalovy.trh(at)mfcr.cz s označením „KM MiFID II a spol.“, a to nejpozději do 19. září 2014.

Nejčtenější