Novinky

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění, programová oblast „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • EHP-fondy
  • Norské fondy
  • Zahraničí EHP
  • Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční pomoc
  • Podpora ze zahraničí
  • Dotace

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem kultury - Partnerem programu vyhlašuje dne 21. března 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v programu CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění financovaného z EHP fondů 2009–2014 pro programovou oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“.

Programová oblast č. 16 – „Zachování a revitalizace kulturního dědictví“ je zaměřena na ochranu, obnovu a prezentaci movitého a nemovitého kulturního dědictví a židovského kulturního dědictví v České republice.

Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 20. června 2014 v 19.00 hod. Text výzvy a pokyny pro žadatele naleznete na internetových stránkách EHP a Norských fondů.

Doporučované

Nejčtenější