Novinky

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant v programu CZ11 – Iniciativy v oblasti veřejného zdraví, na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - „Péče o děti“

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Zahraničí EHP
  • Zahraničí mimo EU
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční pomoc
  • Zahraniční sektor
  • Podpora ze zahraničí
  • Dotace
  • Norsko
  • Norské fondy
  • Donorské země

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu vyhlašují dne 12. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant v Programu CZ11 – ,,Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009–2014 v rámci programové oblasti č. 27 na Aktivitu I. - „Psychiatrická péče‘‘ a Aktivitu II. - ,,Péče o děti“.

Více informací naleznete na stránkách EHP a Norských fondů, spravovaných Ministerstvem financí.

Doporučované

Nejčtenější