Novinky

Upozornění obcím na zákonnou povinnost zasílat Ministerstvu financí obecně závazné vyhlášky regulující loterie a jiné podobné hry

odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami
odbor 34 - Státní dozor nad hazardními hrami

Vydáno

  • Loterie a sázkové hry
  • Vyhláška
  • Obce
  • Soukromý sektor
  • Regulace

Ministerstvo financí, odbor 34, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi(dále jen „ministerstvo“) v rámci své činnosti postupuje dle platných a účinných právních předpisů, mezi něž spadají také obecně závazné vyhlášky obcí. V této souvislosti ministerstvo upozorňuje obce na ustanovení § 50 odst. 7 zákona č. 202/1999 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“), které ukládá obcím zákonnou povinnost informovat ministerstvo o přijetí obecně závazné vyhlášky regulující provozování loterií a jiných podobných her přijaté na základě § 50 odst. 4 nebo 5 loterního zákona. Lhůta na zaslání obecně závazné vyhlášky je stanovena na 15 dní od okamžiku jejího schválení zastupitelstvem.

Vzhledem k dosavadním zkušenostem ministerstva není tato povinnost většinou dodržována, proto ministerstvo laskavě žádá všechny obce na území České republiky, aby v případě přijetí nové obecně závazné vyhlášky regulující provozování loterií a jiných podobných her na svém území tuto bezodkladně doručili odboru 34, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, a to nejlépe prostřednictvím datové schránky. Není totiž v personálních možnostech ministerstva každodenně kontrolovat úřední desky všech obcí na území České republiky za účelem zjištění, zda nebyly přijaty a zveřejněny nové obecně závazné vyhlášky. V případě, že ministerstvu nebude včas zaslána obecně závazná vyhláška, hrozí přes veškerou snahu ministerstva vydání, změna či zrušení rozhodnutí v rozporu s právními předpisy.

Zdroj: MF - Odbor 34 - odbor Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi

Doporučované

Nejčtenější