Novinky

Program „Zdraví“ - nová výzva pro čerpání finančních prostředků z Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

 • Program švýcarsko-české spolupráce
 • Granty
 • Dotace
 • Program finanční pomoci
 • Zahraniční pomoc
 • Podpora ze zahraničí
 • Zahraniční sektor
 • Spolupráce s institucemi
 • Veřejné instituce
 • Vládní instituce
 • Schválené žádosti
 • Schválené projekty
 • Veřejný sektor

V rámci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR (Program „Zdraví“) byla dne 22. ledna 2014 vyhlášena Výzva č. 2 pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů.

Cílem výzvy je posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a osoby v terminálním stádiu nemoci. Aktivity výzvy budou zaměřeny na modernizaci a obnovu zdravotnických prostředků pro zajištění domácí péče, na podporu institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru a na podporu udržitelnosti zdravotních systémů v ČR. Alokace pro tuto výzvu činí 73 000 000,- Kč.

Výzva č. 2 představuje pro organizace působící v oblasti geriatrické a paliativní péče další příležitost jak získat prostředky, které povedou ke zkvalitnění poskytované péče na území ČR. O dotaci mohou v rámci jednotlivých aktivit požádat organizace zřizované kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace a v rámci aktivity II i fyzické a právnické osoby působící v dané oblasti domácí zdravotnické péče.

Detailnější informace ohledně Výzvy č. 2 týkající se podporovaných aktivit, jejich geografického zaměření a oprávněných žadatelů jsou umístěny na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, konkrétně zde: http://mzcr.cz/Unie/dokumenty/vyzvy-2vyzva_8670_2461_8.html.

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 24. ledna 2014

Doporučované

Nejčtenější