Novinky

Informace pro potencionální žadatele Fondu Partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Fond Partnerství
  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Granty
  • Dotace
  • Schválené žádosti
  • Schválené projekty
  • Zahraniční pomoc
  • Zahraniční sektor
  • Program finanční pomoci

Národní koordinační jednotka (NKJ) oznamuje, že celková alokace určená na Fond Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce je téměř vyčerpána. S ohledem na celkový počet předložených žádostí v rámci 12. kola, NKJ pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 28. 1. 2014. 13. kolo v rámci otevřené výzvy Fondu Partnerství pro příjem a hodnocení žádostí bude otevřeno pravděpodobně v termínu 26. 7. 2014. Bližší informace budou ze strany NKJ uveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí nejpozději 14 dní před plánovaným termínem zahájení 13. kola. Důvodem pozastavení otevřené výzvy je vyhodnocení stavu všech realizovaných sub-projektů a sumarizace zbývajících finančních prostředků.

Žádosti, které byly předloženy k 27. 1. 2014, budou posouzeny a hodnoceny standardním způsobem ve stanovených termínech.

Zdroj: MF - odbor 58 Mezinárodní vztahy, 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace, publikováno 29. ledna 2014

Doporučované

Nejčtenější