Novinky

Informace ke změnám v odepisování nákladů na investiční životní pojištění ze základu daně

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Životní pojištění
  • Soukromý sektor
  • Ministerstvo financí

Účelem navrhovaného opatření není získat dodatečné zdroje do veřejných rozpočtů, ale omezit daňovou podporu produktům investičního životního pojištění, které se odchylují od sledovaného záměru, kterým je spoření na stáří. Ministerstvo financí chce proto omezit daňové výhody v případech, kdy část zaplaceného pojistného lze vybrat již v samotném průběhu trvání pojistné smlouvy, čímž je obcházen původní smysl podpory. Častým a negativním jevem je zneužívání tohoto systému odčerpáváním naspořených prostředků jako náhrady vyplácených mezd, v důsledku čehož jsou obcházeny ze strany zaměstnavatelů i povinnosti odvodů na veřejná pojistná. Takové postupy značně znehodnocují sledovaný účel. Neodvedené prostředky pak obecně chybí v důchodovém systému a na straně zaměstnance v konečném důsledku vedou k nižšímu vyměřenému důchodu. Cílem návrhu je tedy podpořit spoření na stáří a vyloučit možnost zneužívání státní podpory tohoto typu spoření.

Doporučované

Nejčtenější