Novinky

Informace k návrhu na zrušení osvobození od daně z elektřiny u ekologicky šetrné energie

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Daň
  • Daňové změny
  • Legislativa
  • Ministerstvo financí
  • Legislativní činnost MF

Návrh novely energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích, který je v současnosti projednáván Legislativní radou vlády, navrhuje zrušit osvobození ekologicky šetrné elektřiny od daně z elektřiny z důvodu zneužitelnosti tohoto opatření a pominutí důvodů pro stimulaci dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů.

Ekologicky šetrná elektřina se prokazuje „průkazem původu“ vydávaným Operátorem trhu, takové prokazování je však z důvodu jeho plné obchodovatelnosti a převoditelnosti bez vazby na faktický tok ekologicky šetrné elektřiny značně problematické. Situaci navíc značně komplikuje skutečnost, že Česká republika je povinna přijímat průkazy původu z jiných členských zemí i zemí s dohodou s EU (Švýcarsko, Norsko, Balkánské státy), přičemž v některých zemích je těchto certifikátů přebytek a jejich prodejní cena je minimální. V důsledku toho vzniká značné riziko jejich nekontrolovatelného přesunu na český trh a hromadného zneužívání daňové úlevy.

Ministerstvo financí s přihlédnutím k těmto skutečnostem a k informacím ohledně chování trhu získaným ve spolupráci s MPO považuje zrušení osvobození ekologicky šetrné elektřiny za vhodné. Navíc se jedná o odstranění další nesystémové výjimky, což je dlouhodobým zájmem Ministerstva financí. Provádění kontroly oprávněnosti uplatněného osvobození je v praxi velmi problematické. Z hlediska správy daně by tedy toto zrušení napomohlo k eliminaci daňových úniků, respektive zneužívání, které lze po zkušenostech s obdobnými úlevami očekávat.

Vzhledem k tomu, že většina elektřiny pochází z daňově neosvobozených zdrojů a je tedy již dnes zdaněna a také s ohledem na marginální poměr sazby daně z elektřiny ke konečné ceně elektřiny (daň z elektřiny činí cca 0,5 % průměrné ceny elektřiny v roce 2014), nebude mít toto opatření dopad na cenu elektřiny pro koncové zákazníky.

Doporučované

Nejčtenější