Novinky

Aktualizovaný přehled municipálních projektů PPP v ČR - prosinec 2014

oddělení 1105 - Metodika rozpočtování
oddělení 1105 - Metodika rozpočtování

Vydáno

  • Koncesní řízení
  • Koncesní zákon
  • PPP
  • Územní samosprávný celek
  • Veřejný sektor
  • Přehled

K 31. prosinci 2014 činila předpokládaná hodnota předmětu koncesních smluv uzavřených územními samosprávnými celky podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), v platném znění v čisté současné hodnotě 55 miliard Kč. Tyto smlouvy podléhají podle koncesního zákona rozpočtovému dozoru Ministerstva financí.

Koncesní smlouvy územních samosprávných celků, k nimž bylo vydáno stanovisko Ministerstva financí do 31.12.2014
Předmět koncesní smlouvy  Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy v Kč  Podíl na celkové hodnotě koncesních projektů 
Vodohospodářství  47 469 457 425  86,30% 
Energie  2 941 404 000  5,35% 
Sociální služby  1 065 377 110  1,94% 
Ostatní  3 524 115 078  6,41% 
Celkem  55 000 353 613  100,00% 

 

Územní samosprávy uzavírají smlouvy typu PPP také mimo režim koncesního zákona, zejména na základě výběru dodavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V roce 2014 byl uveden do realizační fáze projekt Plzeňských městských dopravních podniků a města Plzně „Vybudování nové dopravní základny a zajištění oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy“.

 

Doporučované

Nejčtenější