Novinky

Výzva MŠMT k předkládání návrhů projektů 2013 v rámci Programu CZ09 (Česko-norský výzkumný program)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

 • Donorské země
 • Dotace
 • Finanční podpora projektů
 • Norské fondy
 • Norsko
 • Podpora ze zahraničí
 • Soukromá instituce
 • Spolupráce s institucemi
 • Zahraničí EHP
 • Zahraniční pomoc
 • Zahraniční sektor
 • Veřejné instituce

Dne 29. listopadu 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Norskou vědeckou radou vyhlásilo Výzvu k předkládání návrhů projektů 2013 v podporované oblasti Bilaterální spolupráce ve výzkumu v rámci Česko-norského výzkumného programu (dříve CZ09 Fond na podporu výzkumu) v Norském finančním mechanismu 2009-2014 (FM 2).
Bližší informace naleznete na uvedeném webovém odkazu: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/norske-fondy

Doporučované

Nejčtenější