Novinky

RIS - legislativa: Úplné znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. - s účinností od 16. ledna 2013

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • Státní pokladna
 • Pokladní plnění
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • RISRE
 • RISPR

Vyhláška č. 449/2009 Sb. - o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. ; vyhlášky č. 451/2011 Sb. a vyhlášky č. 10/2013 Sb.;s účinností od 16. ledna 2013

Doplňující informace

 • Přechodné ustanovení Čl. II - Při vypracování finančních výkazů za rok 2012 se postupuje podle vyhlášky č. 449/2009 Sb, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
  (viz. ÚZ - vyhlášky č. 449/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. ; vyhlášky č. 451/2011 Sb) .

Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet, odd. 1101- Souhrnné rozpočtové vztahy; publikováno 16.01.2013

Nejčtenější