Novinky

Finanční arbitr zveřejnil zprávu o své činnosti za rok 2012

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ochrana spotřebitele
  • Spolupráce s institucemi
  • Výroční zpráva
  • Finanční arbitr
  • Organizační složky státu
  • Veřejný sektor
  • Mimosoudní řešení sporu

Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán určený k mimosoudnímu řešení sporů mezi zákazníky a finančními institucemi v oblasti platebního styku včetně elektronických peněz, kolektivního investování a spotřebitelských úvěrů. Řízení u finančního arbitra se zahajuje výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele) a je pro navrhovatele bezplatné.

Ve zprávě o činnosti finančního arbitra se dozvíte nejen mnoho odborných a statistických informací, ale najdete tu i popis vybraných případů, které finanční arbitr v uplynulém období řešil. Některé případy dokládají, jak je například důležitá důsledná ochrana platební karty i personalizovaných bezpečnostních prvků a jak je nutné postupovat v případě odcizení či ztráty platební karty. Další případy se týkají spotřebitelských úvěrů a obvyklých problémů, kterým spotřebitelé v souvislosti s nimi čelí.

Výroční zpráva za rok 2012 je k dispozici na stánkách Finančního arbitra

Zdroj: Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu.

Doporučované

Nejčtenější