Novinky

Informace Kompetenčního centra IISSP – Aktualizace Metodiky Křížových kontrol – PAP verze 1.3

oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora
oddělení 5902 - Provoz infrastruktury a uživatelská podpora

Vydáno

 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření resortu
 • PAP
 • Státní pokladna
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Veřejný sektor
 • Účetní reforma
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Účetní jednotky
 • Účetní uzávěrka
 • Centrální systém účetních informací
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Účetní doklady
 • Křížové kontroly PAP
 • Kompetenční centrum IISSP
 • Účetní výkaznictví státu

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP)

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP):

KC IISSP publikuje avizovanou aktualizaci dokumentu Metodika Křížových kontrol - PAP - Verze č. 1.3.

Soubor ke stažení - CSÚIS - Technické informace

Publikováno: 4.09.2013; verze 1.3
Verze 1.3 obsahuje následující změny:
-----------------------------------------
Nové Křížové kontroly v Příloze č. 1 – Přehled vazeb KRK – pouze pro kódy pohybu
- 458 - bezúplatný převod a předání z titulu organizačních změn, a
- 459 - bezúplatný převod a předání z jiného titulu než z titulu organizačních změn (KK458 a KK459)
Formální úpravy v dokumentu.

Termíny aktivace funkčnosti v CSÚIS:
- Pro Produktivní systém: od 1.10.2013

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz; publikováno 4.09.2013; ke stažení ve formátu PDF

 

 

Doporučované

Nejčtenější