Novinky

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 6. cyklus

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Fond Partnerství
  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Schválené projekty
  • Zahraniční sektor
  • Granty

Název projektu Název žadatele Celkové náklady (CZK) Schválený grant (CZK) Výše grantu
Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 6. cyklus
PF071 Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství Městská část Praha 4 1 491 036 1 267 380 85,0%
PF082 Vybudování odborné kapacity pro Health Technology Assessment v České republice po vzoru Švýcarska Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment, o.p.s. 1 366 666 1 229 999 90,0%
PF083 Mezinárodní spolupráce za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých hor Svaz provozovatelů lanovek a vleků, o.s. 805 0343 724 564 90,0%
PF073 Péče o duševně nemocné - zapojení rodin a veřejnosti v České republice a ve Švýcarsku Psychiatrická léčebna Bohnice 2 287 400 1 944 290 85,0%
PF076 Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života Život bez bariér, o.s. 1 903 523 1 713 171 90,0%
PF072 Chronobiologie poruch nálad Česká psychiatrická společnost, o. s. 1 034 710  931 239 90,0%
PF074 Učíme se nakládat s odpadem Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou 691 880   588 098 85,0%
PF081 Přenos know-how mezi švýcarskou univerzitou a praktickou orientací výuky a přední českou univerzitou s teoretickou orientací výuky Vysoká škola ekonomická v Praze 3 146 142 2 674 221 85,0%
PF085 Přenos best practices a know how v péči o osoby zdravotně postižené Trianon - Čechy, o.s. 1 956 043 1 760 739 90,0%
PF077 DOTEKY III Kunštát PRO FUTURO, o.p.s. 1 256 199 1 130 579 90,0%
PF080 Dětský úsměv - metodika Český zelený kříž, o.p.s.  997 257   897 531 90,0%
CELKEM 18 264 727 15 912 868  

Doporučované

Nejčtenější