Novinky

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 9. cyklus

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Fond Partnerství
  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Schválené projekty
  • Zahraniční sektor
  • Granty

Fond Partnerství – 9. cyklus Seznam podpořených žádostí
Název projektu Žadatel Celkové náklady (CZK) Schválený grant (CZK) * Výše grantu
1 PF112 Bezpečnostní průvodce Centrum pro bezpečný stát, o.s. 1 071 500,00 964 350,00 90,0%
2 PF109 Vývoj metodiky pro využívání a hodnocení analýz pesticidů v kontrole ekologického zemědělství v České republice (odběr vzorků, evaluace a interpretace). Bioinstitut, o.p.s. 904 497,00 813 905,00 89,98%
3 PF113 Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené Město Hořovice 2 274 696,00 1 933 491,60 85,00%

* jedná o požadovanou výši grantu uvedenou v žádosti. Vzhledem k některým nedostatků v žádosti, bude konečná výše grantu upravena (na základě dodatečných infomací)

Doporučované

Nejčtenější