Novinky

PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE: Švýcarská strana odsouhlasila granty pro 6 individuálních projektů v oblasti obnova a modernizace základní infrastruktury a zlepšení životního prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

 • Granty
 • Program švýcarsko-české spolupráce
 • Veřejná doprava
 • Zahraniční sektor
 • Schválené projekty

V průběhu dubna - května 2012 odsouhlasila švýcarská strana grant v celkové výši 30 532 063 CHF pro níže uvedené individuální projekty zaměřené na komunální/ regionální systémy veřejné dopravy.

Granty byly poskytnuty těmto projektům:

 1. Dopravní podnik Ostrava a.s.: Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník – grant ve výši 3 025 674 CHF
 2. Dopravní podnik Ostrava a.s.: Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě - grant ve výši 3 472 021 CHF
 3. Město Pardubice: Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích – grant ve výši 4 514 999 CHF
 4. Město Uherský Brod: Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa - grant ve výši 5 520 758 CHF
 5. Město Beroun: Veřejná doprava pro všechny - grant ve výši 2 645 709 CHF
 6. Statutární město Olomouc: Tramvajová Trať Nové Sady - grant ve výši 11 352 902 CHF

 

Tabulka - Schválené individuální projekty - v oblasti dopravní infrastruktury
Žadatel Název individuálního projektu /Popis projektu Grant
Výstavba trolejbusové trati v Ostravě s napojením na terminál Hranečník 3.025.674 CHF
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Výstavba trolejbusové trati a tím propojení přestupního terminálu Hranečník s tramvajovou sítí. Projekt zahrnuje výstavbu trolejového vedení, napájecí kabeláž, úpravy 2 měníren, úpravy nástupišť a komunikace u terminálu.

Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě 3.472.021 CHF
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Výstavba kolejového propojení ulic Plzeňská-Pavlova a rekonstrukce tramvajových nástupišť (nástupiště Krajský úřad a Křižíkova). Projekt přispěje k zajištění bezpečné a kvalitní dopravy a nahrazování autobusové dopravy ekologickou tramvajovou dopravou.

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích 4.514.999 CHF
Město Pardubice

Komplexní rekonstrukce celého prostoru přednádraží, včetně úpravy související dopravní infrastruktury tak, aby došlo k trvalému zlepšení systému veřejné dopravy.

Dopravní terminál Uherský Brod - II. etapa 5.520.758 CHF
Město Uherský Brod

Druhá fáze dobudování funkčního dopravního terminálu v Uherském Brodě - integrace železniční a autobusové dopravy. Projekt zahrnuje vybudování společného nástupiště pro železniční a autobusovou dopravu, modernizaci odbavovací budovy na společnou odbavovací a informační základnu pro všechny druhy veřejné dopravy a vybudování parkovacích míst.

Veřejná doprava pro všechny 2.645.709 CHF
Město Beroun

Cílem projektu je vybudování přestupního terminálu autobus-vlak v Berouně včetně úpravy přednádražního prostoru. Projekt přispěje k zlepšení mobility cestujících, zvýšení komfortu cestování, rozvoji integrovaných dopravních služeb v regionu a zvýšení efektivnosti dopravní obsluhy.

Tramvajová Trať Nové Sady 11.352.902 CHF
Statutární město Olomouc

Výstavba nové tramvajové tratě Nové Sady v délce cca 1,5 km, která doplní olomouckou síť elektrických drah o čtvrté radiální rameno a napojí největší sídliště města na centrum.

Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy; 5804 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace; aktualizováno: 17.05.2012

Doporučované

Nejčtenější