Novinky

Ministerstvo financí předložilo po dohodě s Českou národní bankou do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o České národní bance

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Bankovnictví
  • Česká národní banka
  • Legislativa

Ministerstvo financí předložilo po dohodě s Českou národní bankou dne 3. ledna 2012 do zúženého mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh byl připraven společně oběma institucemi.

Cílem návrhu je odstranit některé nekompatibility platného zákona s právem Evropské unie, které byly opakovaně kritizovány v konvergenčních zprávách Evropské komise a Evropské centrální banky. Návrhem současně dochází ke zrušení Výboru pro finanční trh a institutu opatření České národní banky, k podrobnější právní úpravě výkaznictví a statistiky a k nápravě některých aplikačních nedostatků a nejasností stávajícího znění zákona.

Související informace

Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné materiály ve verzi předložené do mezirezortního připomínkového řízení.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy I, oddělení Bankovnictví

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější