Novinky

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 4. cyklus

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

  • Program švýcarsko-české spolupráce
  • Zahraniční sektor

Seznam schválených žádostí předložených do Fondu Partnerství - 4. cyklus
Pořadové číslo EČ CH PF Název projektu Název žadatele Schválená výše grantu Výše grantu
1. PF 053 Spoluprací ke kvalitnější práci, fáze 1: Ústřední církevní kancelář ČCE (sociální práce a hymnologie) Českobratrská církev evangelická 316 584 90%
2. PF 051 Vzájemná výměna zkušeností a transfer know-how na poli prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků Centrum sociálních služeb Praha-Krizové centrum RIAPS 1 560 637 85%
3. PF 049 Spolupráce a přenos know-how v oblasti výzkumu laserové technologie Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. 2 093 496 85%
4. PF 044 Přenos poznatků a výsledků švýcarského výzkumu do českých podmínek - téma: ekologické zemědělství, biodiverzita a ochrana klimatu Bioinstitut, o.p.s. 511 114 85%
5. PF 040 Elektromobilita pro městské služby Ekoport, o.s. 1 771 380 90%
6. PF 052 Zkvalitnění metod řízení profesionálních záchranných týmů v podmínkách zimních hor Horská služba ČR, o.p.s. 2 619 800 85%

Celkem udělený grant

 8 873 011

Doporučované

Nejčtenější