Novinky

Ministerstvo financí zahájí projekt Metodika přípravy veřejných strategií

Zdroj: MF - sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční politika
Zdroj: MF - sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční politika

Vydáno

  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor

 

Sekce pro mezinárodní vztahy a finanční politiku MF v současné době dokončuje přípravy na spuštění projektu Metodika přípravy veřejných strategií, který vznikl na základě výzvy „Efektivní správní úřad“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost EU. Projekt si klade za cíl zabezpečit transparentnost a objektivitu informací souvisejících s přípravou strategií na horizontální a vertikální úrovni veřejné správy ČR a má úzkou vazbu na vládní usnesení „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007 – 2015“. Výstupy projektu budou realizovány v období únor 2011 - srpen 2012. Projekt počítá s rozpočtem 22,8 mil. korun v průběhu 3 let (2010-2012), z nichž 85% pochází z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR.

Připravovaný projekt je reakcí na současný nevyhovující stav procesu přípravy a schvalování veřejných strategií v České republice, který neodpovídá principům metodického řízení Evropské komise ani dobré praxi. Příprava veřejných strategií se střednědobým a dlouhodobým dopadem na stát a na jeho rozpočet neprobíhá systémově a zcela transparentně. Chybí krátkodobé a dlouhodobé ověřitelné odhady nákladů a dopadů, schází porovnané varianty řešení, chybí integrace se strategiemi a rozhodnutími mezi resorty. V důsledku toho pak nejsou k dispozici dostatečné podklady pro odpovědné strategické rozhodování kompetentních orgánů veřejné správy,“ zdůvodňuje potřebu projektu náměstek ministra financí pro mezinárodní vztahy a finanční politiku Tomáš Zídek.

Na vypracování návrhu metodiky a její implementaci do systému veřejné správy vypsalo MF otevřené výběrové řízení. Uchazeči o veřejnou zakázku by měli své nabídky předložit v druhé polovině ledna 2011. S vítězem výběrového řízení bude spolupracovat tým odborníků složený ze zástupců Úřadu vlády ČR, jednotlivých ministerstev, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR.

Doporučované

Nejčtenější