Novinky

Odpověď Ministerstva financí České republiky na veřejnou konzultaci Evropské komise k proticyklickému kapitálovému polštáři

oddělení 2703 - Bankovnictví
oddělení 2703 - Bankovnictví

Vydáno

  • Bankovnictví
  • Evropská komise

Odpověď Ministerstva financí České republiky na Konzultační materiál Evropské komise týkající se proticyklického kapitálového polštáře ze dne 23. 11. 2010.

Evropská komise dne 22. 10.  2010 zahájila veřejnou konzultaci týkající se problematiky proticyklického kapitálového polštáře jako jednoho z nástrojů k ochraně bankovního sektoru a reálné ekonomiky před systémovým rizikem spojeným s úvěrovým cyklem. Proticyklický kapitálový polštář představuje dodatečný kapitálový požadavek, který by banky byly povinny tvořit v době ekonomického růstu. V případě zhoršujících se ekonomických podmínek by uvolněný kapitál absorboval případné ztráty a omezil riziko nedostatečné nabídky úvěrů. Aplikací tohoto konceptu by měly být zmírněny procyklické efekty minimálních kapitálových požadavků.

  • Zdroj: MF - odbor 27 Finanční trhy I: Odpověď Ministerstva financí České republiky na konzultační materiál Evropské komise týkající se proticyklického kapitálového polštáře, publikováno 11/2010, ke stažení ve formátu PDF, anglická verze

Konzultační materiál Evropské komise k proticyklickému kapitálovému polštáři - anglická verze

Nejčtenější