Novinky

Zasedání Rady ECOFIN dne 8. listopadu 2022

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh
  • ECOFIN
  • Předsednictví ČR v Radě EU

V úterý dne 8. listopadu proběhne v Bruselu jednání ministrů financí zemí EU. Zasedání Rady ECOFIN bude v rámci předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES) předsedat ministr financí Zbyněk Stanjura. Hlavními body jednání budou zejména: i) minimální sazby silniční daně pro nákladní vozy, ii) implementace mezinárodních bankovních standardů Basel III a iii) dopady ruské agrese vůči Ukrajině.

Na úvod jednání budou ministři diskutovat navrženou revizi směrnice 1999/62/EC o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel (tzv. Euroviněta). Cílem návrhu je zrušení povinných minimálních sazeb silniční daně. Členským státům má být poskytnuta flexibilita při zavedení či zvýšení mýtného, neboť v daňovém a poplatkovém mixu některých států daň z vozidla není již účinná ani jako pobídka k ekologičtějšímu a účinnějšímu provozu, ani ke zmírnění dopravní kongesce.

Dále se ministři budou věnovat dvěma zbývajícím návrhům bankovního balíčku Komise z roku 2021. Cílem českého předsednictví je dosažení dohody na revizi směrnice a nařízení o kapitálových požadavcích. Předmětné návrhy implementují standardy Basilejského výboru pro bankovní dohled do právního řádu EU, označované jako Basel III. Standardy zaměřené na posílení regulace, dohledu a řízení rizik bankovního sektoru mají zvýšit odolnost bank v případě budoucích ekonomických šoků. 

Klíčovým bodem na programu Rady ECOFIN budou ekonomické a finanční aspekty ruské agrese proti Ukrajině, v rámci kterého budou ministři diskutovat možnosti zajištění finančních potřeb Ukrajiny v roce 2023 v důsledku nadále probíhající ruské agrese na Ukrajině. Dále tento bod bude věnovaný návrhu tzv. energetického balíčku, který Komise zveřejnila 18. října a který je zaměřen na boj proti vysokým cenám energie a zajištění bezpečnosti dodávek, konkrétně jeho části týkající se finančního trhu a jeho regulace. 

Na programu Rady ECOFIN je též pravidelný bod věnovaný Nástroji pro oživení a odolnost. Ministři budou ze strany Komise informováni o stavu jeho provádění.

Předmětem diskuse bude i výroční zpráva Evropské fiskální rady za rok 2022, kterou ministrům představí její předseda. Výroční zpráva je zaměřena na dohled nad fiskálními politikami a jejich koordinaci v zemích eurozóny a EU, a má napomoci snaze relevantních zainteresovaných stran, zejména Komisi, posílit a zlepšit fiskální rámec EU.

Rada ECOFIN se každoročně na podzim věnuje statistice EU a přijímá závěry Rady k tzv. statistickému balíčku. Stejně tomu bude i letos. 

V závěru jednání bude ze strany CZ PRES a Komise podána informace o hlavních výsledcích jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20 a výročních zasedání Mezinárodního měnového fondu, která proběhla v říjnu 2022 ve Washingtonu. 

Příští zasedání Rady ECOFIN proběhne 6. prosince 2022 v Bruselu.

Doporučované

Nejčtenější