Novinky

Zasedání Rady ECOFIN dne 17. června 2022

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Zahraničí EU
  • Zahraniční sektor
  • Finanční trh
  • ECOFIN
  • Předsednictví ČR v Radě EU

V pátek dne 17. června proběhne v Lucemburku jednání ministrů financí zemí EU. Vedoucím delegace České republiky bude ministr financí Zbyněk Stanjura. Hlavními tématy jednání jsou nové vlastní zdroje rozpočtu EU, Nástroj pro oživení a odolnost a doporučení pro jednotlivé země v oblasti hospodářských a rozpočtových politik.

Na Radě ECOFIN proběhne debata ministrů o pokroku při zavádění systému nových vlastních zdrojů rozpočtu EU. Cílem návrhu je poskytnout finanční prostředky pro úhradu nákladů souvisejících se splácením nástroje Next Generation EU (NGEU) a financováním Sociálního klimatického fondu. 

V oblasti daní bude francouzské předsednictví usilovat o dosažení jednomyslné shody na návrhu směrnice o minimálním zdanění nadnárodních korporací, jehož cílem je implementace podstatné části tzv. druhého pilíře mezinárodní dohody dosažené na půdě Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ohledně minimálního efektivního zdanění velkých nadnárodních skupin do právního rámce EU. 

Dalším bodem jednání je boj proti praní peněz a financování terorismu, v rámci kterého se očekává schválení zprávy o pokroku, která shrnuje posun dosažený při projednávání legislativních návrhů z července 2021 za dobu francouzského předsednictví.

Rada ECOFIN bude mít na programu i pravidelný bod věnovaný post-pandemické obnově ekonomiky prostřednictvím implementace Nástroje pro oživení a odolnost (RRF). Ministři budou informováni o aktuálním stavu provádění Nástroje pro oživení a odolnost v kontextu iniciativy REPowerEU a současně se očekává, že schválí Národní plán obnovy Polska.

Dále se ministři budou věnovat tzv. evropskému semestru, který představuje rámec pro koordinaci hospodářských a rozpočtových politik v EU. Důležitou součástí ročního cyklu evropského semestru jsou doporučení Rady pro jednotlivé členské státy EU k jejich aktualizovaným programům stability a konvergenčním programům. Vzhledem k současné situaci jsou doporučení letos věnována i oblasti energetiky. Návrhy doporučení Komise zveřejnila dne 23. května a ministři by je nyní měli schválit.

Rada ECOFIN se bude zabývat také konvergenčními zprávami Komise a Evropské centrální banky o rozšíření eurozóny, které hodnotí pokrok zemí mimo eurozónu v připravenosti na přijetí eura za uplynulé dva roky. Ministrům bude k přijetí předloženo doporučení k návrhu Komise na přijetí eura Chorvatskem. Přijetí eura Chorvatskem následně rovněž projedná na úrovni předsedů vlád červnová Evropská rada. 

Radě ECOFIN bude předcházet jednání inklusivní Euroskupiny, které se uskuteční dne 16. června. Ministři se budou zabývat přípravou červnového eurosummitu, přičemž se povede diskuse i o návrhu pracovního plánu k dokončení bankovní unie.

Na okraji Rady ECOFIN se dne 17. 6. koná zasedání Rady guvernérů Evropské investiční banky.

Příští zasedání Rady ECOFIN proběhne již za předsednictví České republiky v Radě EU dne 12. července 2022 v Bruselu.

Doporučované

Nejčtenější