Novinky

Oznámení o aukci SPP 39 T 5 mld 22/11

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Vydáno

  • Aukce
  • Emise
  • Oznámeni
  • SPP
  • Veřejný sektor
  • Hospodaření vládního sektoru

Oznámení Ministerstva financí ČR o aukci státních pokladničních poukázek*)
(číslo emise SPP 687)

Oznámení o aukci SPP 39 T 5 mld 22/11
Název emise: SPP 39 T 5 mld 22/11
Kód emise: 22208687
ISIN: CZ0001004162
Název a adresa emitenta:**) Česká republika, zastoupená Ministerstvem financí
  Letenská 15
  118 10 Praha 1
Typ dluhopisu: Na doručitele
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír (ČNB)
Datum splatnosti: 22. 8. 2014
Jmenovitá hodnota: 1 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota emise: 3 000 000 000 – 5 000 000 000 Kč
Celková jmenovitá hodnota nabízená do aukce: 3 000 000 000 – 5 000 000 000 Kč
Datum aukce: 21. 11. 2013
Datum emise: 22. 11. 2013
Uzávěrka příjmu objednávek: 12:00
Způsob prodeje dluhopisů: holandská aukce
Způsob zadávání objednávek: v procentech na dvě desetinná místa
Název agenta: Česká národní banka

*)     Oznámení je zveřejňováno vždy v den aukce v 09:30
**)   Státní pokladniční poukázky jsou emitovány a prodávány podle Pravidla pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou

Seznam primárních dealerů státních dluhopisů České republiky

Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

Doporučované

Nejčtenější