Novinky

MP/03/2017 - Místní poplatek z ubytovací kapacity - Bezpečnostní sbory

oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol
oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol

Vydáno

  • Poplatky
  • Místní poplatky
  • Daně a cla
  • Veřejný sektor

Otázka:

Jsou ubytovatelé provozující zařízení Ministerstva vnitra, ve kterých je poskytováno ubytování příslušníkům Policie České republiky a Hasičského sboru České republiky, účastnícím se ozdravného pobytu, povinni platit místní poplatek z ubytovací kapacity?

Odpověď:

Poplatek z ubytovací kapacity se v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. V odstavci 2 citovaného ustanovení zákona o místních poplatcích jsou taxativně stanoveny zařízení, v nichž se poplatek z ubytovací kapacity nevybírá. Jedná se o zařízení sloužící pro přechodné ubytování žáků a studentů, zařízení sloužící sociálním a charitativním účelům a v neposlední řadě lázeňská nebo zdravotnická zařízení, pokud nejsou využívána jako hotelová zařízení. Objekty Ministerstva vnitra sloužící pro ozdravné pobyty příslušníků bezpečnostních sborů (tedy i příslušníků Policie České republiky a Hasičského sboru České republiky) mají charakter hotelových zařízení a kolaudačním rozhodnutím pro tyto objekty nebo jejich části je i nadále pravděpodobně stanoven jako účel využití přechodný pobyt za úplatu. Jsou tedy splněny podmínky stanovené § 7 zákona o místních poplatcích a ubytovatel je povinen poplatek z ubytovací kapacity platit (pokud byl poplatek zaveden obcí prostřednictvím obecně závazné vyhlášky).

Doporučované

Nejčtenější