Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti
oddělení 2102 - Poskytování informací veřejnosti

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Služby veřejnosti
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-40340/2014/21/606 IK ze dne 6. května 2014

Dotaz:

Zajímá mne, od kdy má v Ostravě od Vás povoleno umístit a provozovat video loterijní terminály, na kterých adresách, a to společnost 3E PROJEKT a.s., IČ 25389092.

V rámci práva na informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. (dál Zákon). Proto žádám následující informaci:

  1. jak označenými rozhodnutími, povoleními, či jinými písemnostmi (dál Povolení), jste kdy povolili společnosti 3E PROJEKT a.s., IČ 25389092, na kterých místech (adresách) v Ostravě, provozovat kolik výherních přístrojů (video loterijních terminálů), a
  2. poskytnout informace, obsažené ve Vašem posledním Povolení, zaslaném tomuto subjektu, a to poskytnutím stejnopisu (kopie) Povolení, kterou postačí mi zaslat elektronicky.
  3. Táži se zda jste zasílali stejnopisy Povolení některému z orgánů zdejší místní samosprávy, třeba ostravskému magistrátu, či kterému jinému samosprávnému orgánu?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější