Novinky

Informace Odborné knihovny MF č. 4/2007

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

  • Finanční a ekonomické informace

  • V tomto čísle jsou z českých titulů podchycena např. témata: veřejný sektor a veřejné statky v České republice (zkrácená verze příspěvku na konferenci Česko v EU: proměny a inspirace), přeshraniční fúze a tzv. národní šampióni (dnešní trendy v oblasti fúzí) a první československá daňová reforma v roce 1927.
  • Ze zahraničních zdrojů pak upozorňujeme např. na sérii diskusních článků o ekonomické vědě (speciální číslo Problemes économiques) a na příspěvky týkající se hospodářské situace malých a středních podniků v Německu od roku 1997, cenového indexu domů (studie seznamující se současným stavem projektu Eurostatu z roku 2004), placení po telefonu, rozpočtového procesu v Norsku, řízení a hospodaření charit a dalších veřejně prospěšných organizací a rozpočtování shora dolů jako nástroje centrálního řízení zdrojů (v zemích OECD).
  • V další části Informací Vám nabízíme překlady z německého tisku, a to Nový zákon EU má posílit konkurenci a ochranu investorů (směrnice EU o trzích finančních nástrojů MiFID – Markets in financial instruments directive) a Domove, sladký domove (podhodnocení domů v Německu, rozdíly v cenách nemovitostí v Evropě). Z anglického tisku je pak článek Jaké skutečné reformy jsou zapotřebí k zajištění budoucnosti eura.

Nejčtenější