Novinky

Materiály na jednání vlády dne 27. července 2022

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Legislativa
  • Podklady pro jednání vlády
  • Státní rozpočet
  • Zákon o státním rozpočtu
  • Veřejný sektor
  • Smlouva o zamezení dvojímu zdanění
  • Daně a cla
  • Zahraniční sektor
  • Veřejná zakázka

Bod č. 1: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022.

Bod č. 17: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

Předkládaná komplexní daňová smlouva je připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě odráží i vnitrostátní právní předpisy obou smluvních států.

Pro informaci

Bod č. 18: Záměr centralizované veřejné zakázky „Poskytování mobilních telekomunikačních služeb 2022+“

Ministerstvo financí v roli centrálního zadavatele připravuje veřejnou zakázku na  poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro resort Ministerstva financí, resort Ministerstva kultury a resort Ministerstva průmyslu a obchodu.

Doporučované

Nejčtenější