Novinky

Ministři financí Česka a Bahrajnu podepsali investiční dohodu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

PRAHA 15. října 2007 – Ministr financí ČR Miroslav Kalousek a jeho bahrajnský protějšek šajch Ahmad bin Muhammad Chalífa podepsali dnes v Praze Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o podpoře a ochraně investic.

„Jsem potěšen, že se tuto dohodu podařilo dojednat, neboť jde o dokument, který se stane důležitou součástí  smluvní základny mezi oběma zeměmi,“ uvedl v této souvislosti Miroslav Kalousek. Vyslovil přesvědčení, že dohoda vytvoří pevný právní rámec pro uskutečňování investic v obou zemích.  „Nepochybně též přispěje k rozšíření aktivit českých i bahrajnských  investorů ,“ zdůraznil český ministr.

Text dohody sjednali experti již v roce 2001, avšak po vstupu ČR do Evropské unie musel být znovu projednán a doplněn s ohledem na některá ustanovení požadovaná právem Evropských společenství.

Česká republika ČR považuje Bahrajn za stát se značným ekonomickým potenciálem a za významný stát Rady pro spolupráci v Perském zálivu (GCC). ČR se  vstupem do EU stala smluvní stranou Dohody o spolupráci mezi GCC a EU,  na jejímž základě probíhají jednání o uzavření dohody o volném obchodu mezi oběma uskupeními, které Česká republika plně podporuje.

Česká republika má zájem na dalším rozvoji ekonomické a investiční spolupráce mezi oběma zeměmi jakož i  o spolupráci na trzích zemí Perského zálivu, včetně rozvoje vyšších forem spolupráce v tradičních oborech českého průmyslu. Pro zintenzívnění vzájemně výhodných obchodních a ekonomických vztahů by měly podnikatelské subjekty obou zemí hledat další formy spolupráce, jako např. spolupráci na třetích trzích a výrobní kooperaci.

 

Ondřej Jakob
tiskový mluvčí Ministerstva financí

Nejčtenější