Novinky

21. listopadu 2005

Stanovisko MF k možným požadavkům na spoluúčast státního rozpočtu při stabilizaci Všeobecné zdravotní pojišťovny

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí podporuje všechna opatření, která povedou k úsporám a zvýšení efektivity v systému financování zdravotní péče. Ministerstvo financí upřednostňuje a bude upřednostňovat cestu úspor a hledání vnitřních rezerv před poskytováním dodatečných dotací či půjček  ze státního rozpočtu.

Pokud bude pro stabilizaci zdravotnictví v příštích měsících nezbytné použít prostředky státního rozpočtu, musí jejich použití předcházet systémová reformní opatření, jež zajistí, že se podobná nestabilita při financování poskytování zdravotní péče v budoucnu již nebude opakovat. Pokud se Ministerstvo zdravotnictví obrátí na vládu a Ministerstvo financí s žádostí o pomoc ze státního rozpočtu, bude Ministerstvo financí vždy postupovat tak, aby nedošlo k překročení výdajových limitů státního rozpočtu na roky 2005 a 2006 a aby nebyl v žádném případě zvýšen deficit státního rozpočtu nad plánovaný a sněmovnou schválený rámec. Potřebné prostředky, pokud budou nezbytné, budou muset být nalezeny prostřednictvím krácením výdajů všech ostatních  rozpočtových kapitol, a to buď plošným, nebo selektivním způsobem.

Doporučované

Nejčtenější